10 Şubat 2012 Cuma

CAHİLLİĞİNİ ORTAYA KOYMAK


Hikmet ehli birinden işittim ki:
“Hiçbir kimse asla cehaletini kabul etmez. Ancak biri söz söylerken, daha sözünü
tamam etmeden onun sözünü keserek kendisi söze başlayan kimse, cehlini meydana
vurmuş olur.” 
 
Ey akıllı zat! Sözün başı ve sonu vardır. Birisinin sözü bitmeden sen söze girişme!
Edep, tedbir ve akıl sahibi insan, başkalarını susmuş görmeyince söz söylemez.
(Gülistan'dan)

Hiç yorum yok: