12 Temmuz 2015 Pazar

NASİHAT...


Bir sırası düşerek, İbrâhîm-i Edhemden “kuddise sirruh”, birisi nasîhat istedi. Buyurdu ki, altı şeyi kabûl edersen, hiçbir işin sana zarar vermez. O altı şey şudur:
1 — Günâh yapacağın zemân, Onun rızkını yime! Rızkını yiyip de, Ona ısyân etmek, doğru olur mu?
2 — Ona âsî olmak istersen, Onun mülkünden çık! Mülkünde olup da, Ona ısyân etmek, lâyık olur mu?
3 — Ona ısyân etmek istersen, gördüğü yerde günâh yapma! Görmediği bir yerde yap! Onun mülkünde olup, rızkını yiyip, gördüğü yerde günâh yapmak, uygun değildir.
4 — Can alıcı melek, rûhunu almağa geldiği zemân, tevbe edinceye kadar izn iste! O meleği kovamazsın. Kudretin var iken, o gelmeden önce tevbe et! O da, bu sâatdir. Zîrâ, Melek-ül-mevt, ânî gelir.
5 — Mezârda, Münker ve Nekîr ismindeki iki melek, süâl için geldikleri vakt, onları kov, seni imtihân etmesinler! Soran kimse dedi ki, (Buna imkân yokdur). Şeyh buyurdu ki, (Öyle ise, şimdiden onlara cevâb hâzırla!)
6 — Kıyâmet günü Allahü teâlâ (Günâhı olanlar, Cehenneme gitsin!) diye emr edince, ben gitmem de! Soran kimse dedi ki, (Bu sözümü dinlemezler). Bunun üzerine, o kimse, tevbe etdi ve ölünceye kadar, tevbesinden vazgeçmedi. Evliyânın sözünde, rabbânî te’sîr vardır.

9 Eylül 2014 Salı

ET YENEN HANE...
Süfyân-ı Sevrî hazretleri hikmetli sözleriyle insanlara nasîhatlarda bulunup hak yolun bilgilerini öğretti.Bu hususta nasîhatleri pek çoktur. Buyurdu ki: Ölüm her an gelebilir. Yarına kadar yaşayabileceğini zanneden bir kimse ölüm için hazırlıklı değildir. Allahü teâlâya yapılan ibâdetler, ölümü hatırlamaya işârettir. Günah ve kusur olan işler de, ölümü unutmuş olmanın alâmetidir. Süfyân-ı Sevrî hazretleri, dünyâlık ele geçirmek için devlet adamlarına hizmet eden birine, bu halden uzaklaşmasını, Allahü teâlâya ibâdet etmesini tavsiye etti. O zât; Âilemin geçimi ne olacak?diye sorunca, hazret-i Süfyân "Sübhânallah! Kendisine âsî olduğun hâllerde bile rızkını kesmeyen Allahü teâlâ, kendisine itâatkâr ol- duğun zaman rızkını vermez mi?" buyurdu. Süfyân hazretleri birisiyle birlikte evin kapısında duruyordu. Önlerinden süslenmiş bir adam geçti. Arkadaşı bu adama bakarken Süfyân-ı Sevrî hazretleri mâni olup"Eğer sizler bakmamış olsanız, böyle isrâf yapmazdı! Bunun isrâf günahına siz de ortak oluyorsunuz" buyurdu. Birisi gelip; "Peygamber efendimiz bir hadîs-i şerîfinde buyuruyor ki: (Çok et yenen bir hâne halkından Allahü teâlâ nefret eder!) Buradaki hâne halkından mu- râd nedir?" diye sordu.Süfyân-ı Sevrî hazretleri; "Gıybet edenlerdir. Çünkü, gıybet edenler, başkalarının etini yerler! " cevâbını verdi