6 Eylül 2014 Cumartesi

EYVAH......
Abdullah-ı Dehlevî hazretleri ”kuddîse sirrûh” müslümanlara çok şefkatli idi. Seher vakti onlara duâ ederdi. Kötülük gördüklerine de iyilik yapardı. Hâkim Kudretullah Hân, Abdullah-ı Dehlevî hazretle- rinin komşusu idi. Çoğu zaman, Abdullah-ı Dehlevî hazretlerini giybet eder, aleyhinde konuşurdu. Bir gün hapse düştü. Abdullah-ı Dehlevî hazretleri onu hapishâneden çıkartmak için çok uğraştı. Fakat bu- nu ona söylemedi. Abdullah-ı Dehlevî hazretlerinin meclisinde dün- yâ ile ilgili sözler konuşulmazdı. Birisi giybet etse ona mâni olur, giybet edene; "O dediğine ben daha lâyıkım" derdi. Bir gün yanında; pâdişahı kötülediler. O gün oruçlu idi. Kötüleyene dönerek; "Eyvâh! oru- cumuz gitti!" buyurdu. "Siz kimseyi kötülemediniz ki!" dendiğinde; "Evet, biz gıybet etmedik, ama dinle- dik. Giybette, söyleyen de dinleyen de aynıdır" bu- yurdu

Hiç yorum yok: