5 Aralık 2012 Çarşamba

NEFİS NEDEN DÜŞMANIMIZDIR?
Sırrî Sekatî hazretlerine “rahmetullahi
teâlâ aleyh” bir gün bâzı dostları gelip;
Nefis neden bizim büyük
düşmanımızdır efendim?
diye sordular.
Büyük Velî cevâbında;
Allah, nefsi öyle yarattı. Fakat ondan
korunmak için kullarına akıl ni’metini
verdi. İnsan aklını kullanarak nefsinin
şerrinden kurtulabilir, buyurdu.


Hiç yorum yok: