12 Ekim 2012 Cuma

91.MEKTUP HAYIRLI CUMALAR...


 91
                    DOKSANBIRINCI MEKTÛB

    Bu mektûb, seyh Kebîre yazılmısdır. I’tikâdı düzeltmek ve sâlih, yarar
isler yapmak, mukaddes âleme uçabilmek için iki kanat gibidir. Islâmiyyete
yapısmak ve hakîkat hâllerine kavusmak, hep nefsin tezkiyesi ve kalbin
tasfiyesi için oldugu bildirilmekdedir:
    Allahü teâlâ, bizi ve sizi sünnet-i seniyyeye uymakla sereflendirsin “alâ
sâhibihessalâtü vesselâmü vettehıyye”! Müslimânların birinci vazîfesi, i’tikâdı
düzeltmekdir. Ehl-i sünnet vel-cemâ’at âlimlerinin bildirdiklerine
uygun olarak inanmakdır. Çünki, Cehennemden kurtulacagı bildirilmis olan
bir fırka bunlardır. Ikinci olarak, lâzım olan sey, fıkh bilgilerini ögrenmek
ve herseyi bu bilgiye göre yapmakdır. Iki kanat gibi olan bu i’tikâd ve amel
elde edildikden sonra, mukaddes âleme uçmalıdır. [(Mukaddes) demek aybdan,
çirkin, kötü seylerden uzak, temiz demekdir.] Fârisî mısra’ tercemesi:

               Is budur, bundan baskası hiçdir!

     Islâmiyyetin emrlerini yapmak ve tarîkatin ve hakîkatin hâllerine kavusmak,
hep nefsin tezkiyesi ya’nî küfrden temizlenmesi ve kalbin tasfiyesi
ya’nî günâhlardan temizlenmesi içindir. Nefs temizlenmedikçe ve kalb selâmet
bulmadıkça, hakîkî îmân hâsıl olmaz. Felâketlerden, azâblardan
kurtulmak için, hakîkî îmâna kavusmak lâzımdır. Kalbin selâmeti için,
Allahü teâlâdan baska hiçbirseyin kalbe gelmemesi lâzımdır. Bin sene yasamıs
olsa, kalbe hiçbirsey gelmemelidir. Çünki, bu zemân kalb, Allahü teâlâdan
baska herseyi büsbütün unutmusdur. Eger, birseyi hâtırlamak için
ugrassa, hâtırlayamaz. Bu hâle (Fenâ fillah) denilmisdir. Bu yolun basamaklarından
birincisi, fenâ basamagıdır. Fenâ makâmına kavusulmadıkca,
hiçbir sey elde edilemez. Evveliniz ve sonunuz selâmet olsun!


Hiç yorum yok: